آقا محسن اینجا، آقا محسن آنجا، آقا محسن همه جا
آیا واقعاً مردم علت را نمی فهمند؟!
با این حساب باید منتظر ماند و دید که آیا برادر محسن، چندی دیگر، در یکی دیگر از همین سفرها که باز هم به بهانه دیدار با مردم و حضور در همایش هایی با انواع و اقسام موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی است، از پوستر تبلیغاتی خود، پرده برداری می کند یا نه؟
وقتی آوازه یک استان فارسی، در جهان می پیچد اما در فارس ...
جهان اسلام، آقا سید لاری را از دست داد. اما با از میان ما رفتن او، انگار تازه استان فارس او را شناخت!
فکری به حال مدیران پروازی استان فارس کنید
نماینده مردم آباده در مجلس خطاب به وزیر کشور:
از وزیر محترم کشور انتظار می رود فکری به حال مدیران پروازی استان فارس نمایید چرا که برخی مدیران به جای انجام وظیفه اصلی بیشتر به حاشیه پردازی می پردازند این چه دلیلی دارد؟